KOBİ Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak SigortasıKOBİ Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi’nin içeriği nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 Ocak tarihinde başlatılacak olan Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi kapsamında:

 • Bakanlık tarafından bir sigorta havuzu kurularak KOBİ’lerin alacakları garanti altına alınacak.

 • KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir miktarı bu havuz tarafından ödenecek.

 • İlk etapta sistemden mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler faydalanabilecek.

 • Teminat sunulacak KOBİ’ler risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra belirlenecek.

  Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi hakkında genel bilgi

 • Sigorta modelinin işletme operasyonları Halk Sigorta A.Ştarafından yönetilecek.

 • Bilgi işlem altyapısı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından oluşturulacak.

 • Poliçe satışı sistem kapsamındaki sigorta şirketleri tarafından yürütülecek.

 • Sigorta şirketleri ve KOBİ’ler, SBM tarafından altyapısı sağlanan skorlama sistemi vasıtasıyla prim ve teminat miktarları ile ilgili bilgiye erişebilecek.

 • Sistem kapsamında 120, 180 ya da 360 gün vadeli satışlar için teminat sağlanacak.

 • Primler taksit taksit ödenebilecek ve peşin ödenmesi durumunda %10 indirim sağlanacak.

 • Kurulacak sistem ile ilgili mevzuat ve talimatlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenecek.


MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş | Beyanname Hizmetleri | Vergi Danışmanlığı | Devlet Teşvikleri