DEVLET DESTEKLERİ

DEVLET DESTEKLERİ

DEVLET DESTEKLERİ

Üretim, Satış ve Hizmet

 

İHRACATA YÖNELİK ÜRETİM VE SATIŞ YAPAN FİRMALARA VERİLEN DEVLET DESTEKLERİ

Yurtdışı Fuar Desteği
Firmaların Yurtdışında gerçekleştirecekleri fuar katılımlarında fuar başına 50.000 TL kadar (sektörel fuarlar için 75.000 TL) Bireysel katılım yapılan fuarlar için başvuru yapılabilir.

Sağlanan Destekler;

a)Stand kurulum, tasarım ve kira desteği

b)Nakliye desteği

c)Seyahat desteği

Yurt dışı fuar deseğinde yapılan masraflar bakanlıkça belirlenen m2 ye esas tutar üzerinden karşılanmaktadır.

YURTDIŞI MAĞAZA, OFİS, DEPO, SHOWROOM VE TEŞHİR STAND KİRA DESTEĞİ
Üretim yapan marka tescil belgesine sahip firmaların Yurtdışında açacakları

Mağazalar (reyon ve komisyon giderleri) için yıllık %50 oranın 120.000 USD kadar,

Ofis, Depo,Showroom ve teşhir standları için yıllık %50 oranında 100.000 USD

kadar ekonomi bakanlığı tarafından desteklenir.

Fason üretim yaptıran marka tescil belgesine sahip veya Sözleşme ile Marka tescil belgesine sahip firmaların ürünlerini satan firmalar;

Mağazalar (reyon ve komisyon giderleri) için yıllık %40 oranın 100.000 USD kadar,

Ofis, Depo,Showroom ve teşhir standları için yıllık %40 oranında 75.000 USD

YURTDIŞI TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Üretim yapan veya Türkiye de yerleşik firmalarda fason üretim yaptıran marka tescil belgesine sahip firmaların tanıtım faaliyetleri;

Yurtdışında birimleri olan firmalara yıllık her bir ülke 150.000 USD kadar,

Yurtdışı birimi olmayan firmaların ise yıllık 250.000 USD kadar

Ekonomi bakanlığı tarafından desteklenir.

YURTDIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Firmaların yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar Ekonomi bakanlığı tarafından desteklenir.

YURTDIŞI SEYAHAT DESTEĞİ
Firmaların ihracat yapmak için Yurtdışı seyahatlerinde konaklama ve seyahat masrafları %70 oranında seyahat başına 5.000 USD kadar desteklenir. Destek kapsamında en az 2 en fazla 10 günlük seyahatler desteklenmektedir.

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda+kahvaltı) giderleri

Ekonomi bakanlığı tarafından desteklenir.

YURTDIŞI RAPOR ALIMI VE YURTDIŞI ŞİRKET ALIMI DANIŞMANLIK DESTEĞİ
Şirketler ile yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için %60 yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

E TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ
Firmaların %80 oranında kadar Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen E Ticaret sitelerine üyelikleri desteklenir. Site başına verilecek destek tutarı yıllık en fazla 2.000 ABD Dolar olup sadece 1 yıllık üyelikler destek kapsamındadır.

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ
Firmaların Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen listede Pazara Giriş Belgeleri alım giderleri %50 oranında şirket başına yıllık en fazla 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolarına kadar bakanlık tarafından destek verilir.

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri

b) Belgelendirme tetkik giderleri

c) İlk yıla ait belge kullanım ücretleri

ç) Test/analiz raporu giderleri

d) Zorunlu Kayıt Ücretleri

e) Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti

f) Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti

 

HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER


Marka tescil Masrafları;

Yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları
Tanıtım Desteği

Yurtdışı Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları
Kira Desteği

Birimlerin Yurtdışı brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları
Yurtdışı Fuar Desteği

Bireysel Katılımların Desteklenmesi ilişkin katılım giderleri
En fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları, %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir.
Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği

İhtiyaç analizi,
Eğitim,
Danışmanlık,
Organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin brüt ücretleri,
Yol ve konaklama dahil yurt dışı ve yurt içi tanıtım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin giderleri, % 75 oranında ve faaliyet başına en fazla 550.000 ABD Doları, desteklenir
Sağlık,Eğitim,Film Ve Bilişim Sektörüne Yönelik Destekler

Yurtdışı Marka Tescil Masrafları;

Yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları
Yurtdışı Rapor Alımı ve Yabancı Şirket Alımı Yönelik Danışmanlık Desteği;

Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil;
Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları
Belgelendirme Desteği

Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi,
ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen;
kalite, hijyen, çevre belgeleri,
ilgili ruhsat ve izinler
Ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları

Tanıtım Desteği

Yurtdışı Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları
Kira Desteği

Birimlerin yurtdışı brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları
Danışmanlık Desteği

Firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
Acenta Komisyon Desteği

Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta ve öğrenci getirilmesine,
Film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları
EK DESTEKLER

Bilişim ve Film Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları 

Pazara Girişin Desteklenmesi
Yerelleştirme (lokalizasyon),
DVD hazırlama, çoğaltma,
barındırma (hosting) giderleri ile görsel,
yazılı, işitsel medya,
internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına, %50 oranında ve oyun/uygulama başına en fazla 200.000 ABD Doları
Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının Komisyon Giderlerinin Desteklenmesi

Bilişim şirketleri tarafından mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak oluşan ve uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri uygulama/oyun başına, %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları
Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunlarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi

Satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları
İstihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri, % 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları
Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Giderlerinin Desteklenmesi 

Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri, % 20 oranında ve film başına 200.000 ABD Doları tutarında ödenir. 
Film Kapsamında Yapılan Reklam Giderlerinin Desteklenmesi 

Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri, % 50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları

Üretim, Satış ve Hizmet

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yeni teşvik sistemi ile birlikte Türkiye 6 ayrı bölgeye ayrılmış olup İstanbul dahil olmak üzere Türkiye de bütün illere yeni yapılacak yatırım veya mevcut üretim tesisine ek yatırım yapmak isteyen firmalara aşağıda yer alan destekler bölgesel oranlarda verilmektedir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında Danışmanlık olarak verdiğimiz hizmetler

Yatırım teşvik belgesi için proje hazırlığı, alımı
Yatırım teşvik belgesi Süre uzatımı
Yatırım teşvik belgesi Makine techizat değişikliği
Yatırım teşvik belgesi revizesi
Yatırım teşvik belgesi Finansal kiralama devirleri
Yatırım teşvik belgesi Yatırım konu, adres, vergi dairesi v.b. Değişikliklerin yapılması
Yatırım teşvik belgesinin kapatılması

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

 

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

Dahilde işleme izin belgesi; ihracat amaçlı üretilecek ürünlerin elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesine imkan sağlamaktadır

(Örn; kumaş ithal edilerek, işlenip, gömlek olarak ihraç edilmesi).

Dahilde İşleme İzin belgesi kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

Dahilde işleme izin belgesi Proje hazırlığı, otomasyon sistem evraklarının tamamlanması
Dahilde işleme izin belgesi Otomasyon sisteminde belge alımı
Dahilde işleme izin belgesi Belge revize işlemleri
Dahilde işleme izin belgesi TEV Hesapları
Dahilde işleme izin belgesi Haftalık rapor hazırlığı ve ilgili firmaya sunum
Dahilde işleme izin belgesi Ekspertiz raporlarının alımı
Dahilde işleme izin belgesi Yan sanayici, aracı ihracatçı ve temsilci ithalatıçıların sisteme tanıtılması
Dahilde işleme izin belgesi Güncel firma evraklarının sisteme tanıtılması
Dahilde işleme izin belgesi Belge kapatılmasının yapılması
Dahilde işleme izin belgesi ile İthalat sırasında;

Gümrük vergisi muafiyeti sağlar.
Kaynak kullanımı destekleme fonu (KKDF) muafiyeti sağlar.
%100 KDV (katma değer vergisi) muafiyeti
Dahilde işleme izin belgesi Yerli hammadde alımında;

İthalde olduğu gibi yerli alacağınız hammaddeler için %100 KDV muafiyeti sağlar.
Bu istisnalardan yararlanarak maliyetinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Eşyanın tamir, boyama, yenileme, monte edilmesi, birleştirilmesi ambalajlanması, bedelsiz ithalat vb. işlemler için Gümrük İdarelerince Dahilde İşleme İzni verilebilir. Bu işlemler dışında Ekonomi Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenir. Bu belge ile ihracat amaçlı imalatınızda kullanmak üzere ithal ettiğiniz veya yurt içi alım yaptığınız hammadde ya da yarı mamullerde %26’ya varan oranlarda vergi muafiyetleri sağlanmaktadır.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

KAPASİTE RAPORU

 

KAPASİTE RAPORU

Aşağıda belirtilen sanayi kuruluşuniteliği kazanan (üretim yapan) özel veya tüzel kişilerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkurunu, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki dökümandır.

Kapasite raporları veren kuruluşlar;

Sanayi odaları

Ticaret odaları

Esnaf ve sanatkarlar birliğine bağlı meslek odaları

Deniz ticaret odaları

Kapasite Raporu Verilebilen Sektörler

Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)

İplik Sanayii

Dokuma Sanayii

Örme Sanayii

Konfeksiyon Sanayii

Boya, Apre ve Emprime Sanayii

Jüt ve Amyant Sanayii

Halı ve Hasır Sanayii

Döküm Sanayii

Madeni Eşya Sanayii

Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii

Çeşitli Metal Sanayii

Montaj ve Yetkili Tamir – Bakım Atölyeleri

Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri

Kaplama Sanayii

Ağaç Eşya Sanayii

Toprak Eşya Sanayii

Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii

Cam ve Porselen Sanayii

Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii

Baskı ve Cilt Sanayii

Kimya Sanayii

Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii

Plastik Eşya Sanayii

Kauçuk Eşya Sanayii

Deri Eşya Sanayii

Film ve Fotoğraf Sanayii

Protez ve Ortopedi Sanayii

Deri Tuzlama ve Asorti İşleri

Yazılım Firmaları

KAPASİTE RAPORU

SANAYİ SİCİL BELGESİ

Üretiminiz için elektrik indirimi sağlayan (organize sanayi bölgeleri hariç) veya ilgili kuruluşlar tarafından istenen, sanayici olduğunuzu gösteren ve sanayi il müdürlükleri tarafından verilen belgedir. Sanayi Sicil Belgesi alımı için profesyonelce ve en hızlı şekilde destek alabilirsiniz.

SANAYİ SİCİL BELGESİ

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

İstidham teşvikleri hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

KOSGEB

  • KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
  • TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
  • İŞBİRLİĞİ – GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
  • AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL  UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
  • GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
  • GENEL DESTEK PROGRAMI
  • KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
KOSGEB

MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş | Beyanname Hizmetleri | Vergi Danışmanlığı | Devlet Teşvikleri