E-Hizmetler



E-Hizmetler

 

Beyanname, bildirimler, belgeler ve defter kayıtlarının elektronik ortamda oluşturulması, Maliye Bakanlığı’nın şirketleri eş zamanlı ve hızlı bir şekilde denetlemesine ve çapraz kontroller yapabilmesine imkan vermektedir. Bu gerekçelerle Maliye Bakanlığı, bazı mükellefler için e-dönüşümü zorunlu kılarken, bazı mükellefler için isteğe bağlı olarak e-dönüşüm seçenekleri sunmuştur. Çözüm ortaklarımızla birlikte, mükelleflerin e-dönüşüm sürecinde hem teknik destek hem de mevzuata uyum desteği sağlıyoruz. Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz sistemlerinin kurulmasına destek hizmetleri.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir: 

  • Zorunlu Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabının alınması ve etkin kullanılması.
  • e-Fatura ve e-Arşiv uygulamasına geçiş sürecinde ve sonrasında danışmanlık hizmetleri,
  • e-Defter uygulamasına geçiş sürecinde ve sonrasında danışmanlık hizmetleri,



E-Hizmetler

MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş | Beyanname Hizmetleri | Vergi Danışmanlığı | Devlet Teşvikleri