KURUMSAL YENİDEN YAPILANDIRMAKURUMSAL YENİDEN YAPILANDIRMA

 

Bu alanda sunduğumuz hizmetlerin bir kısmı aşağıda yer almaktadır:

Alıcı taraf için inceleme çalışmaları yapılması,
Satıcı taraf için inceleme çalışmaları yapılması,
Veri odası hazırlanması ve satıcı taraf hazırlık sürecinin yönetilmesi,
Finansal ve vergisel açıdan optimum satın alma/satış modelinin kurulması,
Birleşme ve bölünme sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri , ortaklık sözleşmeleri hazırlanması, revizesi ve müzakeresi,
Kurumsal yeniden yapılandırma projeleri sırasında Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca yazılması zorunlu olan yeminli mali müşavirlik raporlarının hazırlanması,
Şirket değerlemeleri,
Satın alma, birleşme ve bölünme sonrası entegrasyon sürecine vergisel ve muhasebesel açıdan katkıda bulunulması, 
Yeniden yapılandırma projeleri sırasında Rekabet Kurumu, SPK, EPDK, BDDK gibi kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takip edilmesi,
Kurumsal yeniden yapılandırma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi.KURUMSAL YENİDEN YAPILANDIRMA

MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş | Beyanname Hizmetleri | Vergi Danışmanlığı | Devlet Teşvikleri