Senet Üzerinde İki İmza Atılması Şahsi Sorumluluk Doğurur muSenet Üzerinde İki İmza Atılması Şahsi Sorumluluk Doğurur mu

Senet Üzerinde İki İmza Atılması Şahsi Sorumluluk Doğurur mu?  

Şirket adına verilmiş bir senette çift imza var fakat iki imza da şirket kaşesi üzerine atılmış (açıkta değil). Bu durumda şirket yetkilisi şahıs olarak borçtan sorumlu olur mu?

 

Senet borçlusunun gerçek kişi olduğu durumlarda senet üzerine atılan ikinci imzanın pek bir önemi bulunmamaktadır. Ancak senet borçlusunun tüzel kişi olması halinde senet üzerine atılan ikinci imza önem arz eder. 

Senette keşideci bölümünde şirket temsilcilerinin (aynı kişinin) elinden çıkmış iki imzasının bulunması halinde ve imzalayanın şirket temsilcisi olması durumunda imzalardan şirket kaşesi üzerine atılanın şirket, açığa atılan diğer imzanın da imza sahibinin şahsı adına atılmış olduğu kabul edilir. Zira senetteki borçtan sorumlu olmak için keşidecinin tek imzası yeterli olup birden fazla imza atılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu bağlamda, sorumluluk doğması için keşidecinin atacağı tek imza yeterli olup, bononun ön yüzündeki ikinci imzanın atılması zorunluluğu olmadığından şirket kaşesi dışına atılan imza aval olarak değerlendirilir ve şahsi sorumluluk söz konusu olur.
Senette yer alan iki imzanın da keşideci şirketin kaşesi üzerine atılmış olması halinde ise, kaşe üzerinde atılan ikinci imzanın da kaşesi bulunan şirketi temsilen atıldığı ve şirketi borç altına soktuğu kabul edilir ve şahsi sorumluluk söz konusu olmaz.Senet Üzerinde İki İmza Atılması Şahsi Sorumluluk Doğurur mu

MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş | Beyanname Hizmetleri | Vergi Danışmanlığı | Devlet Teşvikleri