TRANSFER FİYATLANDIRMASI HİZMETLERİTRANSFER FİYATLANDIRMASI HİZMETLERİ

Uzman kişilerden oluşan transfer fiyatlandırması ekibimizle aşağıdaki konularda hizmet sunmaktayız:

Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanması,
Grup şirketlerinin kendi aralarındaki işlemlerini transfer fiyatlandırması açısından değerlendiren “Master File” raporlarının hazırlanması,
Şirketlerin mevcut uygulamalarının ve sözleşmelerinin transfer fiyatlandırması hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek şirket yönetimine görüş bildirilmesi,
Yeniden yapılandırma ve yeni kuruluş faaliyetleri kapsamında transfer fiyatlandırması hükümlerine uygun yapının kurulması,
Maliye Bakanlığı’yla, uygulanacak transfer fiyatlandırması yöntemi konusunda peşin fiyatlandırma anlaşması yapmayı talep eden mükelleflere, anlaşma sürecinin yönetilmesi hizmetleri verilmesi,
Kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”un doldurulmasına ilişkin destek hizmetleri,
Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak transfer fiyatlandırması incelemelerine ilişkin danışmanlık hizmetleri.TRANSFER FİYATLANDIRMASI HİZMETLERİ

MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş | Beyanname Hizmetleri | Vergi Danışmanlığı | Devlet Teşvikleri